SAP 500-1
Plautuvei 1 durys
Karkasas: AP500
Fasadas: F-50
720x500x460mm

Kaina: 0.00 €

SAP 600-1
Plautuvei 1 durys
Karkasas: AP600
Fasadas: F-60
720x600x460mm

Kaina: 0.00 €

SAP 600-2
Plautuvei 2 durys
Karkasas: AP600
Fasadas: F-30 2vnt.
720x600x460mm

Kaina: 0.00 €

SAP 700-2
Plautuvei 2 durys
Karkasas: AP700
Fasadas: F-35 2vnt.
720x700x460mm

Kaina: 0.00 €

SAP 800-2
Plautuvei 2 durys
Karkasas: AP800
Fasadas: F-40 2vnt.
720x800x460mm

Kaina: 0.00 €

SAKP 1000
Plautuvei kampinė
Karkasas: AKP1000
Fasadas: F-1000k
720x950x460mm

Kaina: 0.00 €

SAO 600
Orkaitei
Karkasas: AO600
Fasadas: F-60o
720x600x460mm

Kaina: 0.00 €

SAK 300
Kampinė (kūginė)
Karkasas: AK300
Fasadas: F-40
720x300x460mm

Kaina: 0.00 €

SAK 1000
Kampinė
Karkasas: AK300
Fasadas: F-1000k
720x950x460mm

Kaina: 0.00 €

SAB 150
Buteliams
Karkasas: AB150
Fasadas: F-15B
720x150x460mm

Kaina: 0.00 €

SAB 200
Buteliams
Karkasas: AB200
Fasadas: F-20B
720x200x460mm

Kaina: 0.00 €

SA 300-1
Apatinė 1 durys
Karkasas: A300
Fasadas: F-30
720x300x460mm

Kaina: 0.00 €

SA 350-1
Apatinė 1 durys
Karkasas: A350
Fasadas: F-35
720x350x460mm

Kaina: 0.00 €

SA 400-1
Apatinė 1 durys
Karkasas: A400
Fasadas: F-40
720x400x460mm

Kaina: 0.00 €

SA 450-1
Apatinė 1 durys
Karkasas: A450
Fasadas: F-45
720x450x460mm

Kaina: 0.00 €

SA 500-1
Apatinė 1 durys
Karkasas: A500
Fasadas: F-50
720x500x460mm

Kaina: 0.00 €

SA 600-1
Apatinė 1 durys
Karkasas: A600
Fasadas: F-60
720x600x460mm

Kaina: 0.00 €

SA 600-2
Apatinė 2 durys
Karkasas: A600
Fasadas: F-30 2vnt.
720x600x460mm

Kaina: 0.00 €

SA 700-2
Apatinė 2 durys
Karkasas: A700
Fasadas: F-35 2vnt.
720x700x460mm

Kaina: 0.00 €

SA 800-2
Apatinė 2 durys
Karkasas: A800
Fasadas: F-40 2vnt.
720x800x460mm

Kaina: 0.00 €

SA 301
Apatinė 1 stalčius + 1 durys (rutuliniai kreiptuvai)
Karkasas: A301
Fasadas: F-31
720x300x460mm

Kaina: 0.00 €

SA 401
Apatinė 1 stalčius + 1 durys (rutuliniai kreiptuvai)
Karkasas: A401
Fasadas: F-41
720x400x460mm

Kaina: 0.00 €

SA 501
Apatinė 1 stalčius + 1 durys (rutuliniai kreiptuvai)
Karkasas: A501
Fasadas: F-51
720x500x460mm

Kaina: 0.00 €

SA 601
Apatinė 1 stalčius + 1 durys (rutuliniai kreiptuvai)
Karkasas: A601
Fasadas: F-61
720x600x460mm

Kaina: 0.00 €

SA 303
Apatinė 3 stalčiai (rutuliniai kreiptuvai)
Karkasas: A303
Fasadas: F-33
720x400x460mm

Kaina: 0.00 €

SA 403
Apatinė 3 stalčiai (rutuliniai kreiptuvai)
Karkasas: A403
Fasadas: F-43
720x300x460mm

Kaina: 0.00 €

SA 503
Apatinė 3 stalčiai (rutuliniai kreiptuvai)
Karkasas: A503
Fasadas: F-53
720x500x460mm

Kaina: 0.00 €

SA 603
Apatinė 3 stalčiai (rutuliniai kreiptuvai)
Karkasas: A603
Fasadas: F-63
720x600x460mm

Kaina: 0.00 €

SA 703
Apatinė 3 stalčiai (rutuliniai kreiptuvai)
Karkasas: A703
Fasadas: F-73
720x700x460mm

Kaina: 0.00 €

SA 803
Apatinė 3 stalčiai (rutuliniai kreiptuvai)
Karkasas: A803
Fasadas: F-83
720x800x460mm

Kaina: 0.00 €